Ważne telefony

POLICJA

 • Komenda Miejska ul. Starokościelna 2  – tel. 997, 32 317 32 00
 • Telefon zaufania – tel. 0 800 120 226
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych – tel. 32 317 32 65
 • Dzielnicowy rejonu Bończyk (st. sierż. Tomasz Psota) – tel. 606 800 881
 • Dzielnicowy rejonu Tuwima, Janów, Ćmok,  (st. asp. Łukasz Czernecki) – 
 • tel. 32 317 33 16, 606 800 883.

STRAŻ POŻARNA

 • KM Państwowej Straży Pożarnej ul. Mikołowska 50m – tel. 998, 32 316 00 30
 • Ochotnicza Straż Pożarna Janów ul. Bolesława Chrobrego 11 – tel. 32 316 50 81

POGOTOWIA

 • Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, 112
 • Pogotowie Energetyczne – tel. 991
 • Pogotowie Gazowe – tel. 992
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ul. Fabryczna 10 – tel. 32 223 59 42

ZDROWIE

 • MCZ, Szpital nr. 1.ul. Mikołowska 1 – tel. 32 317 44 00
 • SPZOZ, Szpital nr. 2 ul. Bytomska 41 – tel. 32 318 33 48

URZĘDY

 • Urząd Miasta ul. Powstańców 1 – tel. 32 317 11 00
 • Urząd Skarbowy ul. Mickiewicza 4 – tel. 32 317 23 00
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. Mikołowska 4a – tel. 32 223 27 21
 • Urząd Stanu Cywilnego ul. Strumińskiego 5 – tel. 32 317 13 12
 • Urząd Pocztowy Mysłowice 1 ul. Powstańców 11 – tel. 32 222 21 61
 • Prokuratura Rejonowa ul. Mikołowska 4a – tel. 32 222 27 89
 • Sąd Rejonowy ul. Krakowska 2 – tel. 32 317 41 00

INSTYTUCJE MIEJSKIE

 • Miejska Biblioteka Publiczna ul. Strumieńskiego 4 – tel. 32 222 62 66
 • Wypożyczalnia Centralna ul. Strumieńskiego 4 – tel. 32 316 09 81
 • Miejski Ośrodek Kultury ul. Grunwaldzka 7 – tel. 32 222 66
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. ks. N. Bończyka 32z – tel. 32 317 18 02
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świerczyny 1 – tel. 32 222 28 12
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Gwarków 24 – tel. 32 222 24 21
 • Miejski Rzecznik Konsumentów ul. Mikołowska 4a – tel. 32 222 16 78
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Mikołowska 50m (czynny cała dobę) – tel. 32 316 00 40 / 41
 • Straż Miejska ul. Strażacka 7 – tel. 32 222 21 64
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno i Kanalizacyjne ul. Fabryczna 10, tel. 32 2235930
 • Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21 – tel. 32 317 43 00
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Powstańców 1 – tel. 31 317 13 96
 • Zakład Oczyszczania Miasta ul.Stadionowa 11 – tel. 32 222 60 43
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt ul. Sosnowiecka 16 – tel. 32 316 08 85

SPOŁECZNE INSTYTUCJE

 • Zespół Opieki Hospicyjnej Hospicjum Cordis ul. T. Ociepki 2 – tel. 32 222 35 13
 • Polski Czerowny Krzyż Zarząd Rejonowy  ul. Strumińskiego 4a – tel. 32 222 28 73
 • Polski Związek Niewidomych K/Mysłowice ul Katowicka 2 – tel. 32 222 31 52
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” ul Gwarków 1 – tel. 607 602 623,
 • Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ul. Laryska 7 – tel. 32 318 23 48
 • Dom Pomocy Społecznej ul. M Reja 54 – tel. 32 222 21 01
 • Dom Dziecka ul. Żeromskiego 2 – tel. 32 222 23 47

INFORMACYJNE   

 • Informacja PKP – tel. 19 757
 • Informacja KZK GOP – tel. 0800 16 30 30, 32 743 84 46
Share Button