Program

Moje główne cele to:

  • modernizacja dróg i chodników, poprawa estetyki budynków miasta;
  • uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej, poprawa warunków mieszkalnych;
  • dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka społeczna;
  • stworzenie sprzyjających warunków działania organizacjom pozarządowym oraz wolontariatem;
  • poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • utworzenie miejskiego schroniska, dla bezdomnych zwierząt;
  • zagospodarowanie terenów pod wybiegi dla psów w obrębie poszczególnych dzielnic;
  • stworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku tj. skwery, park zieleni, place zabaw dla dzieci, skate park, kort tenisowy, itp.;
  • rewitalizacja i zagospodarowanie zdegenerowanych budynków i obszarów w mieście;
  • współdziałanie w realizacji nowych inicjatyw kulturalnych i sportowych, kontynuacja projektów już rozpoczętych (tj. budowy boisk sportowych, sal gimnastycznych, krytego basenu, modernizacjia istniejących kąpielisk itp.), wspomaganie rozwoju lokalnych środowisk artystycznych.

ZbigniewZduniak

Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do konieczności wprowadzenia w Naszym Mieście wielopłaszczyznowych zmian, które w sposób znaczący przyczyniłyby się do rozwoju oraz poprawy jakości Naszego codziennego życia. Startuję w wyborach po to, by mieć realny wpływ na zmiany, których miasto potrzebuje natychmiast. Jedynym w mojej ocenie, skutecznym antidotum, jest budżet obywatelski. Mieszkańcy będą mieli dzięki niemu istotny wpływ na realizację kluczowych zadań inwestycyjnych. Liczę na to, iż przy współpracy z Państwem i dzięki Państwa poparciu, będę mógł brać czynny udział w realizacji szeregu ważnych inicjatyw, mających na celu rozwój kulturalny, gospodarczy i społeczny Mysłowic, poprawę jakości szkolnictwa, efektywność lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju infrastruktury oraz dbałość o ogólny wizerunek Naszego Miasta. Gorąco zachęcam do współpracy.

Dziękuje za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście w wyborach.

 

Share Button