Oko wielkiego brata patrzy! Monitoring gotowy

Oko wielkiego brata

Postanowiliśmy zwiększyć bezpieczeństwo oraz zabezpieczyć sprzęt na ulicy Bończyka, gdzie znajduje się hala sportowa, parkingi, siłownia napowietrzna, plac zabaw dla dzieci (który był wielokrotnie niszczony – o tym pisaliśmy w tym miejscu) i jako Rada Osiedlowa Bończyk – Tuwima przekazaliśmy 12 tysięcy złotych na monitoring!

Jest to wysokiej klasy sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo, a zrazem pozwoli nam dbać o mienie które ma służyć mieszkańcom naszego miasta.

Share Button