Mysłowice po raz pierwszy dofinansowały likwidację azbestu

Mysłowice w ubiegłym roku pierwszy raz postanowiły pomóc mieszkańcom i dofinansowano likwidację azbestu. Zainteresowani mogli starać się o pieniądze na między innymi demontaż, zbieranie i unieszkodliwienie azbestu. Miasto przeznaczyło na ten cel 4,1 tys. zł z budżetu.

W maju ubiegłego roku do Urzędu Miasta wpłynęło 14 deklaracji mieszkańców, którzy postanowili zlikwidować azbest. Następnie 5 osób wyraziło chęć podpisania stosownej umowy w minionym roku. Konkretne informacje dotyczące dofinansowania (terminy, wysokość dofinansowania, wymagania dotyczące wyboru wykonawcy, dokumenty potwierdzające wykonanie zadania) zostały przedstawione w umowach indywidualnych – podstawą udzielenia dotacji była Uchwała nr XXIII/363/16 z 30 czerwca 2016 r.

Urząd Miasta zdecydował się przeznaczyć na ten cel 4,1 tys. zł z budżetu – najwięcej otrzymał jeden z mieszkańców, któremu zwrócono 1272 zł, czyli dokładnie 100% poniesionych kosztów. Najmniej otrzymał inny mieszkaniec – 528 zł w tym wypadku wynosiło 98% kosztów. W bieżącym roku Mysłowice przeznaczyły na ten cel 25 tys. zł.  Wkrótce zostaną przedstawione dokładne szczegóły dotyczące naboru deklaracji. 

 

Ferie w Mieście – oferta miejskich jednostek

Szanowni Państwo! Najbliższe dwa tygodnie zapowiadają się w Mysłowicach wyjątkowo. Nie siedźmy w domach, a cieszmy się każdą najdrobniejszą chwilą. Przedstawiam w tej wiadomości dokładne zestawienie wydarzeń, które odbędą się na terenie naszego pięknego miasta.

W Mysłowicach naprawdę trudno o nudę i zachęcam do korzystania ze wszystkich zorganizowanych atrakcji.

TUTAJ SZCZEGÓŁY (kliknij)

Wykaz posiedzeń organów Rady Miasta wraz z tematyką obrad – STYCZEŃ 2017

10.01.2017 r., wtorek, godz. 15.00 – Komisja Rewizyjna

 • Przygotowanie do kontroli kompleksowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta w latach 2014 – 2016, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na promocję Miasta Mysłowice.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016.

11.01.2017 r., środa, godz. 15.00 – Komisja Gospodarki Miejskiej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą.

18.01.2017 r., środa, godz. 15.00 – Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa

 • Ocena budżetu na rok 2017 w zakresie finansowania przedmiotów działania i zakresu zadań Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.

19.01.2017 r., czwartek, godz. 15.00 – Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Zasady finansowania działań związanych z realizacją strategii promocji zdrowia z uwzględnieniem opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

23.01.2017 r., poniedziałek, godz. 15.00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 • Planowane zmiany w oświacie w kontekście reformy oświaty.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Mysłowice w roku szkolnym 2015/2016.

24.01.2017 r., wtorek, godz. 15.00 – Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Gospodarka wodno–ściekowa i taryfy zaopatrzenia w wodę.
 • Wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą.

25.01.2017 r., środa, godz. 15.00 – Komisja Finansów i Rozwoju

 • Gospodarka wodno–ściekowa i taryfy zaopatrzenia w wodę.

26.01.2017 r., czwartek, godz. 14.00 – Sesja Rady Miasta

 • Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Mysłowice.

Spotkania opłatkowe

W ostatnich dniach starego roku miałem przyjemność pojawić się na kilku uroczystościach spotkań opłatkowych, w których uczestniczyli również prezydent miasta Edward Lasok, radni, urzędnicy oraz przedstawiciele Rad Dzielnic Mysłowic.

Spotkania były nie tylko okazją do założenia sobie szczerych życzeń, pośpiewania kolęd oraz wyciszenia się przed nadchodzącymi świętami, jednak odpowiednim momentem na podsumowanie ostatnich miesięcy pracy oraz zaplanowanie przyszłorocznych działań na rzecz miasta.

Spotkanie opłatkowe z Prezydentem Miasta, Radnymi, Przewodniczącymi Rady Dzielnic:

Spotkanie opłatkowe z Radą Dzielnicy Piasek:

Spotkanie opłatkowe z Radą Dzielnicy Janów – Ćmok:

Spotkanie opłatkowe z Radą Dzielnicy Bończyk – Tuwima

Zaszufladkowano do kategorii Różne