Plan pracy Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa na rok 2018

Styczeń:

 1. Ocena budżetu na rok 2018 w zakresie finansowania przedmiotów działania i zakresu zadań Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 3. Sprawy bieżące.

Luty:

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w mieście Mysłowice w roku 2017.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Mysłowice.
 3. Sprawy bieżące.

Marzec:

 1. Ocena działalności MOPS oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.
 3. Sprawy bieżące.

Kwiecień:

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
 2. Spotkanie z Mysłowicką Radę Seniorów— informacja o działalności.
 3. Sprawy bieżące.

Maj:

 1. Informacja o działalności Państwowej Straty Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Mysłowicach.
 2. Organizacje pozarządowe i ich rola we wspieraniu samorządności — informacja o przebiegu współpracy z NGO, ich potrzebami i ocena współdziałania. Spotkanie z przedstawicielami NOC).
 3. Sprawy bieżące.

Czerwiec:

 1. Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Mysłowice — informacja o działalności.
 2. Ocena wykonania budżetu miasta za 2017 r. w zakresie zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Sprawy bieżące.

Sierpień:

 1. Informacja o działalności i funkcjonowaniu Policji i Straży Miejskiej.
 2. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.

Wrzesień:

 1. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o budynkach i obiektach inżynieryjnych, stanowiących zagrożenie życia mieszkańców.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018 r. na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Sprawy bieżące.

Październik:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2014 — 2018.
 2. Sprawy bieżące.
Share Button

Wniosek – Brak oznakowania skrzyżowania ulicy Moniuszki z ulicą Kraszewskiego wraz z numerami posesji

Poniżej przedstawiam zgłoszony wniosek (kliknij aby powiększyć) dotyczący braku oznakowania skrzyżowania ulicy Moniuszki z ulicą Kraszewskiego wraz z numerami posesji.

Share Button

Zniszczone ogrodzenie na placu zabaw. BRAK SŁÓW!

Drodzy Mieszkańcy Mysłowic! Kolejny raz z przykrością muszę poinformować o zniszczonym ogrodzeniu przy placu zabaw. Ten niedorzeczny akt wandalizmu uszczupli budżet miasta, które musi doprowadzić to miejsce do porządku.

Mam tylko jedno pytanie – po co? Zniszczenie metalowego ogrodzenia nie ma najmniejszego sensu, a tylko i wyłącznie sprawi, że inna inwestycja może nie zostać zrealizowana. Na szczęście to miejsce jest monitorowane i wierzę, że sprawcy lub sprawca zostaną szybko złapani.

Drodzy Mieszkańcy! To jest nasze wspólne dobro, o które musimy dbać. Ostatnia naprawa kosztowała nas 3382,50 zł. Czy nie lepiej spożytkować tę kwotę na inny cel?  

Share Button

Wykaz posiedzeń organów Rady Miasta wraz z tematyką obrad – STYCZEŃ 2017

15.01.2018 r. (poniedziałek) – godz. 15:00 – Komisja Rewizyjna

 • Omówienie kontroli kompleksowej MZGK w Mysłowicach.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017.

17.01.2018 r. (środa) – godz. 15:00 – Komisja Samorządności i Przestrzegania Prawa

 • Ocena budżetu na rok 2018 w zakresie finansowania przedmiotów działania i zakresu zadań Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.

18.01.2018 r. (czwartek) – godz. 15:00 – Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Zasady finansowania działań związanych z realizacją strategii promocji zdrowia z uwzględnieniem opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
 • Sytuacja finansowa SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach. Sprawozdanie z funkcjonowania Komisji w roku 2017.

22.01.2018 r. (poniedziałek) – godz. 15:00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 • Rozpoczęcie: Przedszkole nr 11 ul. Wybickiego 79
 • Kontynuacja: Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Laryska 101
 • Wizyta w Przedszkolu nr 11 przy ulicy Wybickiego 79.
 • Wizyta w Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy Laryskiej 101.
 • Inwestycje i remonty w 2018 roku w budynkach oświatowych, kontynuacja kultury i sportu.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji.

23.01.2018 r. (wtorek) – godz. 15:00 – Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Nowe regulacje wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

24.01.2018 r. (środa) – godz. 15:00 – Komisja Finansów i Rozwoju

 • Zadłużenie Miasta i Spółek miejskich.

25.01.2018 r. (czwartek) – godz. 14:00 – Sesja Rady Miasta

 • Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miasta i jej organów za rok 2017.
Share Button

Wniosek – brak chodnika i oświetlenia na ulicy Obrzeżna Północna

Powyżej przedstawiam zgłoszony wniosek (kliknij aby powiększyć) dotyczący braku chodnika i oświetlenia na ulicy Obrzeżna Północna od  15 do  15c.

Share Button